facebook

Erland Cullberg

Född 1931 och bosatt i Sollentuna.

Erland Cullberg förmodas spontant och oreflekterat ha fått tillgång till dessa krafter av den anledningen att han inte har för avsikt att skapa lägen, utan att föra ett måleriskt samtal. Kanske i första hand med sig själv eller möjligen med de samtalspartners som dyker upp och kommenterar direkt i duken.

Utbildning:
Konstakademien 1955 - 57
Valands konstskola 1956

Urval av utställningar:
Debututställning "Hos Petra" Stockholm 1961.
Separatutställningar i Sverige och utomlands:
Thielska Galleriet 1980
Centre Culturel Suedois Paris 1982
Åbo Konstmuséum" 1984
Scanart Berlin 1984
Moderna Muséet, Malmö Konsthall, Göteborgs Konsthall
och Aarhus Konstmuséum 1986
Konstakademien 1994
Tomarps Kungsgård 1999
Uppsala Domkyrka 2001
Konstakademien i stockholm 2008.

Representerad (urval):
Inköpt av de flesta konstmuséerna i landet såsom Moderna Muséet, Nationalmuséum och muséerna i Göteborg, Norrköping, Borås och Västerås.
Dessutom Åbo Konstmuséum, Statens Muséum for kunst, Köpenhamn, Aarhus Konstmuséum, Muséum fur Kunst- und Kulturgeschichte der Hansesteadt Lubeck.

Litteratur (urval):
Utställningskatalog, Moderna Muséet Stockholm 1986.
Erland Cullberg, Målningar 1986 - 94 och Teckningar.
Rasters förlag, Stockholm 1994.
Egenart, om målaren Erland Cullberg m fl.
Dencker-Ullberg, Silander&Fromholtz Förlag AB, 2001.

Film (urval):
Övermålaren, en film om Erland Cullberg,
Anders Widoff 1980.

^ Upp ^
Logga in

vernisage

Vill du få erbjudande om månadens konstverk?